polish english
Laboratorium
Wykonujemy następujące badania mechaniczne, fizykochemiczne i analityczne dla materiałów wybuchowych:
 • Badania wytrzymałościowe w temperaturach od -70 °C - 315 °C
  • granica plastyczności
  • moduły
  • naprężenia przy określonym odkształceniu
 • Ciepło spalania paliw w kalorymetrze adiabatycznym
 • Szybkość spalania mas prochowych homogenicznych i heterogenicznych w bombie Crawforda
 • Stabilność termiczna na różnicowym mikrokalorymetrze skaningowym DSC
 • Analiza składu ilościowego prochów nitroglicerynowych
 • Badania defektoskopowe paliwa i masy inhibitora metodą rentgenografii wraz z oceną radiogramów