polish englishAktualności


30-03-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie
ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Remont budynków R-6/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Przedmiar robót: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

26-03-2021

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 zaprasza na udział
w konkursie ofert na realizację niżej wymienionej usługi:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło w Zakładzie Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o.”

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

więcej »

11-03-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Remont budynku C-51/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)
Przedmiar robót: (plik dot. robót)


więcej »

05-03-2021


„W ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych”, nr umowy POIR.01.01.01-00-0834/19-00 z dnia 16.04.2020 roku, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dniem 5 mar 2021
w Bazie Konkurencyjności zostało umieszczone Zapytanie
ofertowe na Stanowisko
do odlewania dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32437


więcej »

05-03-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na remont budynku C-28/41.

Szczegóły: (plik dot. ogłoszenia)
Przedmiar robót: (przedmiar robót)


więcej »

29-01-2021

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MASZYNY

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 zamierza sprzedać używany wózek jezdniowy podnośnikowy o parametrach jak niżej:

rodzaj i typ: RAK – 7B
rodzaj napędu: silnik wysokoprężny DIESEL
nr fabryczny: 2288
producent: FUT SUCHEDNIÓW
rok prod.: 1986
udźwig: 1.250 t
wysokość podnoszenia: 3300 [mm]
ubezpieczenie OC do dn.: 26.08.2021

Szczegóły ogłoszenia: (plik dot. ogłoszenia)

więcej »

11-01-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE USŁUGI

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionej usługi:

Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją systemu zaopatrzenia w ciepło w Zakładzie Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o..

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

30-10-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ZAKUP PODNOŚNIKA WIDŁOWEGO

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na zakup podnośnika widłowego.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

31-07-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na dostawę niżej wymienionego urządzenia:

Detektor do przemysłowego aparatu rentgenowskiego firmy YXLON tj.
Płaski panel Y.Panel 0822-16 HDR XRD 0822AP18 IND – 1 szt.

Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)


więcej »

02-07-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

Remont budynków R-14/n i R-14c/n.;

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf ; Przedmiar robót.pdf


więcej »

17-06-2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MASZYNY

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zamierza sprzedać używaną tokarkę o parametrach jak niżej:

rodzaj i typ: Tokarka TUE – 40 x 1500
producent: Andrychów
rok prod.: 1975

Szczegóły sprzedaży: (plik dot. sprzedaży)

więcej »

17-06-2020


więcej »

14-05-2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MASZYNY

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zamierza sprzedać używaną tokarkę o parametrach jak niżej:

rodzaj i typ: Tokarka TUG – 40 x 1500
producent: Andrychów
rok prod.: 1984

Szczegóły sprzedaży: (plik dot. sprzedaży)

więcej »

24-02-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Wykonanie rurociągu wody przemysłowej z pompownią i systemem filtracji - oddział Paliw i Prochów

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

27-01-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ZAKUP TOKARKI UNIWERSALNEJ CU400M

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na zakup nowej tokarki CU400M x 2000 zgodnej z parametrami zawartymi w załączniku nr 1.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

09-09-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

Wykonanie kostki o grubości 6cm przy budynkach R13/n oraz R5/47.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

31-05-2019

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. 

 poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac

Miejsce pracy: Jasło

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń oraz przygotowywanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń i korespondencji z ZUS, US, komornikiem
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • bieżąca obsługa pracowników
 • obsługa w zakresie szkoleń pracowników
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz na potrzeby Zarządu

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
 • min. 3 lata doświadczenia w zakresie obsługi kadrowo– płacowej w spółce  
 • znajomość przepisów dotyczących zatrudniania w krajach unii europejskiej
 • komunikatywność, dynamizm w działaniu, dokładność, zdolności analityczne
 • znajomość systemów kadrowo – płacowych klasy ERP i Płatnik
 • bardzo dobra znajomość programu Excel

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • udział w szkoleniach rozwijających kompetencje
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i  listu motywacyjnego  z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. oraz Grupę Kapitałową PGZ dla potrzeb niezbędnych                   do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

na adres:

 

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp.  z o.o.

ul. Mickiewicza 108

38-200 Jasło

z dopiskiem: „Specjalista ds. Kadr i płac”

w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.


więcej »

24-05-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - przedłużenie terminu składania ofert

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie i montaż instalacji zasilania silnika ciekłym materiałem pędnym.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Projekt wykonawczy - branża mechaniczna: (plik dot. projektu wykonawczego)

Wykaz armatury dla instalacji technologicznych: (plik dot. armatury)

Wykaz podstawowych materiałów dla instalacji technologicznych: (plik dot. materiałów)


więcej »

14-05-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE - przedłużenie terminu składania ofert

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

Wykonanie nowej posadzki w budynku R3/45.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

06-05-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

Wykonanie nowej posadzki w budynku R3/45.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Załącznik: (załącznik nr 1)


więcej »

17-04-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Dostawa elementów instalacji zasilania silnika rakietowego na ciekły materiał pędny.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Elementy warsztatowe: (plik dot. elementów)

Wykaz podstawowych materiałów dla instalacji technologicznych: (plik dot. materiałów)


więcej »

17-04-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie i montaż instalacji zasilania silnika ciekłym materiałem pędnym.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Projekt wykonawczy - branża mechaniczna: (plik dot. projektu wykonawczego)

Wykaz armatury dla instalacji technologicznych: (plik dot. armatury)

Wykaz podstawowych materiałów dla instalacji technologicznych: (plik dot. materiałów)


więcej »

17-04-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Wykonanie powierzchni brukowanej w okolicy budynku R-14c/n.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Załącznik - mapka: (plik dot. załącznika)


więcej »

15-04-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Remont budynków magazynowych R-4/46 i R-5/47.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

więcej »

29-03-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Modernizacja budynku R-13/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

26-03-2019

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. 

 poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac

Miejsce pracy: Jasło

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń oraz przygotowywanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń i korespondencji z ZUS, US, komornikiem
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • bieżąca obsługa pracowników
 • obsługa w zakresie szkoleń pracowników
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz na potrzeby Zarządu

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
 • min. 3 lata doświadczenia w zakresie obsługi kadrowo– płacowej w spółce  
 • znajomość przepisów dotyczących zatrudniania w krajach unii europejskiej
 • komunikatywność, dynamizm w działaniu, dokładność, zdolności analityczne
 • znajomość systemów kadrowo – płacowych klasy ERP i Płatnik
 • bardzo dobra znajomość programu Excel

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • udział w szkoleniach rozwijających kompetencje
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i  listu motywacyjnego  z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. oraz Grupę Kapitałową PGZ dla potrzeb niezbędnych                   do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

na adres:

 

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp.  z o.o.

ul. Mickiewicza 108

38-200 Jasło

z dopiskiem: „Specjalista ds. Kadr i płac”

w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.


więcej »

25-03-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

Wykonanie prac remontowych budynek R3/45.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

22-03-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

 1. Wykonanie prac remontowych przy budynku R14b/n;

Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)


więcej »

11-03-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA SYSTEM KLASY ERP

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wdrożenie Systemu klasy ERP wraz z instalacją u Zamawiającego, analizą przedwdrożeniową oraz szkoleniami.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

14-02-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

zaprasza na udział w konkursie ofert na wykonanie prac brukarskich wokół budynków G-5/n i G-6/n w ramach remontu tych budynków.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

14-02-2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MASZYNY

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, zamierza sprzedać używaną wiertarkę kadłubową o parametrach jak niżej:

rodzaj i typ: wiertarka kadłubowa W II-25
producent: Zasadnicza Szkoła Metalowa w Łodzi
rok prod.: 1966

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)więcej »

28-12-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie systemu akwizycji rejestracji i prezentacji danych dla stanowiska badania silników rakietowych na ciekły materiał pędny.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wymagania dla systemu rejestracji: (plik dot. wymagań)


więcej »

21-12-2018

Informujemy, że decyzją Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o.

Postępowanie konkursowe z dnia 20 listopada 2018 roku, dot. "Wykonanie systemu akwizycji danych w projekcie HIPERGOL - Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji", z terminem składania ofert do dnia 10 grudnia 2018 roku zostało unieważnione. W związku z powyższym anuluje się wybór Wykonawcy.


więcej »

26-11-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie zgodnie z projektem instalacji zasilania silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Podest obsługowy: (plik dot. podestu obsługowego)

Projekt wykonawczy: (plik dot. projektu wykonawczego)


więcej »

26-11-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie zgodnie z projektem instalacji zasilania silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Opis systemu rejestracji: (plik dot. systemu rejestracji)

Wymagania dla systemu rejestracji: (plik dot. wymagań)


więcej »

01-10-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Utwardzenie powierzchni do celów przeciwpożarowych obok budynku R-14/n.
Ogłoszenie: (plik dot. ogłoszenia)

Załącznik nr 1: (załącznik)

więcej »

12-09-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie, zgodnie z projektem, konstrukcji mocowania silnika rakietowego wraz z podestem obsługowym i instalacją chłodzenia spalin.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Materiały: (pliki dot. mocowania silnika)więcej »

10-09-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie dokumentacji i wytworzenie dwóch sztuk zbiorników ciśnieniowych wraz z ich uzgodnieniem w jednostce notyfikowanej.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Zdjęcie poglądowe: (zdjęcie)

Zbiornik paliwa: (zbiornik paliwa)

Zbiornik utleniacza: (zbiornik utleniacza)więcej »

05-09-2018

TARNAMID do odsprzedaży

Oferujemy do odsprzedaży tarnamid T-27 w workach po 25kg  - łącznie 575 kg.

Cena do negocjacji. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z:

 

Specjalista ds. Zaopatrzenia
Jacek Roś
tel. +48 13 491 42 44
e-mail: ros@zpsgamrat.pl


więcej »

09-08-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Remont budynku S-110.

Szczegóły konkursu: (Ogłoszenie)
Szczegóły konkursu: (Przedmiar robót)


więcej »

07-08-2018

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą państwo zawrzecie będzie wiązała się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie będzie możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:  

Administratorem Państwa danych osobowych będzie: 

 

Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 108;

38-200 Jasło;

Tel: +48 13 491 42 35

E-mail: zpsgamrat@zpsgamrat.pl

 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: zpsgamrat@zpsgamrat.pl lub pisemnie na adres Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o., IOD, ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło.

 

Administrator będzie przetwarzać tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekażecie i będzie je wykorzystywać jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że wyrazicie Państwo chęć żeby były przechowywane dalej na wypadek kolejnego kontaktu. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


więcej »

07-06-2018

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku

                                            

Rada Nadzorcza Spółki ZPS GAMRAT Sp. z o.o. działając na podstawie; § 19 ust. 3 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki.

1.   Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu, Członka Zarządu powinien:

1)   spełniać łącznie poniższe warunki:

a)   posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)   posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)   posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)   nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2)   korzystać z pełni praw publicznych,

3)   posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

4)   posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne", a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego,

5)   zobowiązać się - o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki - do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

2.   Kandydatem na Prezesa Zarządu, Członka Zarządu nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)   pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5)  jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6)   została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

3.   Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej.

4.    Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)    list motywacyjny, wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Kapitałową PGZ

2)   życiorys CV,

3)   oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 pkt 1,,

4)   oświadczenie o niekaralności

5)   inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

5.   Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4 powinny zostać złożone przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6.   Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Jaśle, adres: ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasło w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. do godziny 1200 w sekretariacie Spółki (decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółki), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu, Członka Zarządu - nie otwierać".

7.   Od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w Biurze Zarządu Spółki udostępnione będą Kandydatom do wglądu podstawowe informacje o Spółce, tj. aktualny odpis Spółki z KRS, Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy 2016 oraz uchwała w sprawie przyjęcia trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, członka Zarządu.

8.   Pozostałe informacje o Spółce Kandydaci znajdą również na stronie internetowej Spółki.

9.   Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

10.   Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

11.    Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania zgłoszeń.

12.    Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej , której termin ustalony został na dzień 20 czerwca godz. 11:00 w siedzibie MESKO S.A. ul. Legionów 122; Skarżysko Kamienna. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu oraz pocztą elektroniczną na adres e-mai wskazany w zgłoszeniu.

13.   Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

1)   znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,

2)   znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

3)   doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, Członka Zarządu Spółki,

4)   znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Prezesa Zarządu, członka Zarządu w Spółce.

14.    Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu oraz na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

15.   Rada Nadzorcza ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.

16.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

 


więcej »

05-06-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na wyburzenie obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączonym pliku.

Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)
Skrócona specyfikacja: (plik dot. specyjikacji)


więcej »

25-05-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wymiana pokrycia dachowego budynku C-21/n w ramach remontu tego budynku.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Szczegóły konkursu: (kosztorys ofertowy)więcej »

25-05-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie instalacji alarmowej oraz monitoringu CCTV kluczowych obiektów Spółki.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)więcej »

25-04-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Modernizacja budynku C-36/n


Ogłoszenie przetargowe: (plik dot. ogłoszenia)

Kosztorys ofertowy: (załącznik nr 1)


więcej »

13-04-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Zaprojektowanie konstrukcji mocowania silnika rakietowego wraz z podestem obsługowym i instalacją chłodzenia spalin.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wizualizacja SketchUp: (załącznik nr 1)


więcej »

07-03-2018

Rozpoczęła się XVII edycja Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”.

            Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.

            Konkurs to także szeroko rozumiane promowanie rozwoju i potencjału gospodarczego Podkarpacia. Już sam fakt uczestnictwa w konkursie to ogromna nobilitacja dla każdego
z uczestników poprzez znalezienie się w gronie najdynamiczniejszych i najlepszych
z najlepszych firm województwa podkarpackiego.

            Kryteria oceny, szacowne gremium Kapituły, obiektywność oceny kandydatów, oprawa towarzysząca konkursowi sprawiły, że „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” jest najważniejszym wyróżnieniem gospodarczym, przyznawanym przedstawicielom podkarpackiego biznesu.

            Konkurs skupił w sobie przez wszystkie edycje ponad 2000 podmiotów gospodarczych, ubiegających się o nagrody w kilkunastu kategoriach. Firmy dzięki posługiwaniu się tytułem laureata "Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej" promują swój pozytywny wizerunek i jeszcze mocniej ugruntowują swoją pozycję na rynku. Nasi laureaci to podmioty cieszące się szerokim uznaniem i stanowiące bezapelacyjnie gospodarczą wizytówkę regionu.

            Firmy te stosują nowoczesne technologie i posiadają rozbudowaną sieć znakomitych relacji z kontrahentami. Laureaci konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” to przykłady dynamiki Podkarpacia i dużych możliwości rozwoju na tym obszarze. Konkurs to także możliwość przynależności do elitarnego grona podkarpackich przedsiębiorców, którzy zdobyli statuetkę i potwierdzają tym samym profesjonalne zarządzanie firmą.

            W konkursie mogą brać udział firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego województwa przynajmniej dwa lata bez względu na ich wielkość czy formę prawną. Konkurs realizowany jest dwuetapowo. Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w konkursie firmy wypełniają ankiety konkursowe. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym rozpoczynają się oceny eksperckie w oparciu o kryteria konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza", na podstawie przesłanych przez uczestników konkursu ankiet weryfikacyjnych. Kolejnym etapem jest wizytacja nominowanych firm. To właśnie po jej przeprowadzeniu Kapituła „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”, w skład której wchodzą specjaliści z dziedziny gospodarki oraz osoby zaufania publicznego podejmuje ostateczne decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

            Finał konkursu, czyli uroczysta Gala "Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej", jest najważniejszym wydarzeniem w rocznym cyklu konkursu, uroczystym podsumowaniem i zamknięciem kolejnej edycji. Obecność znamienitych gości oraz oprawa uroczystości jest znakomitą okazją do promocji firm biorących udział w "Podkarpackiej Nagrodzie Gospodarczej".

            Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Wojewodą Podkarpackim.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz laureatów na stronach internetowych: www.png.pl oraz www.firmy.png.pl


więcej »

05-03-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na:

 1. Usługę konsultacji BHP w zakresie opracowania koncepcji budowy stanowiska hamowni do badania, silnika rakietowego na paliwo ciekłe. 
Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)
Wizualizacja SketchUp: (załącznik)

więcej »

26-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wymiana posadzki na prądoprzewodnią w 5 pomieszczeniach budynku produkcyjnego C-17/25. 
Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)

więcej »

26-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wymiana posadzki betonowej w budynku warsztatu mechanicznego C-21/n.
Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzki)

więcej »

22-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Przedłużenie terminu składania ofert do 02.02.2018

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Opracowanie projektu instalacji do zasilania silnika rakietowego na paliwo ciekłe w oparciu o załączoną do ogłoszenia koncepcję.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wymagania i koncepcja budowy instalacji: (plik dot. wymagań i koncepcji)

Wizualizacja SketchUp: (plik dot. wizualizacji)


więcej »

12-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

1. Wykonanie prac brukarskich wokół budynku C-36/n.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

12-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

1. Wykonanie prac brukarskich wokół budynku G-4b/n.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

12-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty:

1. Wykonanie projektu instalacji alarmowej oraz monitoringu kluczowych obiektów Spółki.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

20-12-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie projektu i budowę systemu wielopunktowego pomiaru i rejestracji temperatury silnika rakietowego.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wizualizacja SketchUp: (załącznik nr 1)

Schemat hamowni: (załącznik nr 2)


więcej »

13-12-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Opracowanie projektu instalacji do zasilania silnika rakietowego na paliwo ciekłe w oparciu o załączoną do ogłoszenia koncepcję.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wymagania i koncepcja budowy instalacji: (plik dot. wymagań i koncepcji)

Wizualizacja SketchUp: (plik dot. wizualizacji)więcej »

20-10-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie projektu i budowę aparatury do wychwytu cząstek stałych występujących w gazach spalinowych silnika rakietowego, wykorzystującego stały materiał pędny.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

08-08-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Remont elewacji budynku C-26/22;

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

28-06-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

Treść:
ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót:
 1.     Realizacja robót budowlanych: plac spalań;
Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf

więcej »

28-06-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Naprawa części dachu budynku C-16/n;

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf ; Kosztorys ślepy.pdf


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na wyburzenie obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączonym pliku.

Szczegóły konkursu: (plik dot. wyburzeń+specyfikacji)


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-30/40;
 2. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-17/25;
 3. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku D-3/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wykonanie brukowanej drogi dojazdowej wraz z parkingami w obrębie działki 3/218;
 2. Wykonanie brukowanej drogi wewnątrzzakładowej w obrębie działki 3/120;
 3. Wykonanie nawierzchni brukowanej wokół budynku G-4a/n;
 4. Poszerzenie skrzyżowania dróg wewnętrznych dla umożliwienia manewrów samochodów ciężarowych wielkogabarytowych.

Szczegóły konkursu: (plik dot. dróg)


więcej »